productie : Agamemnon
jaar : 2000
schrijver : Aischylos
gezelschap : Het Vervolg
plaats : Maastricht
regie : Hans Trentelman