Ubbo Emmius Monument


plaats: Academieplein Groningen

i.o.v. : Rijksuniversiteit Groningen

jaar:   1994


Ubbo Emmius was de stichter
van de Universiteit
opdracht:

Het creëren van een gedenkteken waarbij historisch besef en traditie verbeeld wordt. Tevens het eerste beeld in een serie van 20.
In 2014 viert de R.U.G. haar 400-jarig bestaan. Bij dit jubileum zal het project voltooid zijn.

Rondom het beeld liggen 20 kalendertegels van hardsteen.


Boom : 1 groene beuk (fagus sylvatica)


Vanuit een 'imitatie' fundament gebaseerd op het eerste academiegebouw, en op de exacte plaats waar Emmius zijn werkkamer heeft gehad zal deze beuk groeien totdat hij zijn volle wasdom heeft bereikt; de Universiteit zal dan 500 jaar bestaan.

De 'kloostermoppen' zijn 700 jaar oud en ter beschikking gesteld door monumentenzorg.


De zitbank is van beton waarop aan de binnenzijde de letters E.M.M.I.U.S. in bladgoud, met op de bovenzijde ingestraalde 'ganzenveerpatronen' en aan de buitenzijde de 6 stelregels in zeefdruk, van deze eerste Rector Magnificus.